Εικόνες από διάφορες εποχές/vraxia.JPG

Back | Home | Next
Βραχώδεις και απόκρημνοι βράχοι από ένα σημείο του δυτικού τμήματος του νησιού.Η εικόνα από την κοντινή παραλία του Εβγάτη.