"Λήμνος γαιάων πολύ φιλτάτη απασέων..."  
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ::
   
 
Ο Κορνός-ιστορικές πληροφορίες

Το χωριό ίσως οφείλει την ονομασία του στη βρύση (κρουνό) που υπήρχε καταμεσίς του οικισμού και στα άφθονα νερά του. Βρίσκεται μόλις 5 χιλιόμετρα από τη Μύρινα.Η παράδοση λέει ότι σαν χωριό υπήρχε από το 1500 περίπου. Πρωτοαναφέ-ρεται το 1361 σε έγγραφα της Μ. Λαύρας, με την ονομασία Κορωνός. Υπάρχει πάντως μια πιθανότητα τ' όνομα αυτό ν' αντιστοιχεί στου οικισμό Κουρούνι της περιοχής Αγ. Δημητρίου.
Ο Κορνός επί τουρκοκρατίας ήταν δήμος με 2000 κατοίκους περίπου. Από εδώ κατάγονται πολλοί ευεργέτες του νησιού, κυρίως Αιγυπτιώτες μετανάστες. Πιο γνωστός ήταν ο Οδυσσεύς Ι. Παντελίδης με χρήματα του οποίου αγοράστηκε το 1906 το κτίριο του Παρθεναγωγείου Κάστρου (Παντελίδειο, σήμερα ΤΕΛ Μύρινας) και συντηρείτο με ετήσια χορηγία του 120 λιρών Αγγλίας.
Κοντά στο χωριό υπάρχουν και τα θερμά με τις ιαματικές, θερμές πηγές τους (44° Ο), που είναι κατάλληλες τόσο για λουτροθεραπεία, όσο και για ποσιμοθεραπεία, αφού περιέχουν ελάχιστη ποσότητα αλάτων. Επί τουρκοκρατίας λειτουργούσαν λουτρά και χαμάμ τουλάχιστον από το 1548, όπως αναφέρει ο Belon. Τον Ιθ' αιώνα ο Χασάν Πασάς Τζεζαρλή έφτιαξε νέα κτίρια λουτρών, που λειτουργούσαν μέχρι τα προπολεμικά χρόνια. Σήμερα το νερό των θέρμων