"Λήμνος γαιάων πολύ φιλτάτη απασέων..."  
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ::
   
 
Το Βάρος

Η αρχική θέση του χωριού βρισκόταν 500 μ. Ν.Δ. του σημερινού, στην πλαγιά του λόφου Στ' βανός, εκεί που σήμερα υπάρχει ο οικισμός Ανεμόεσσα. Επειδή όμως ήταν ορατό από τη θάλασσα, το μετέφεραν στο πίσω μέρος του λόφου. Ο Α. Μιχελής γράφει ότι τ' όνομα του προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους του, που ήταν Βαρουσιώτες παραθεριστές. Αυτοί το λέγαν Βαρούσι. Αν ήταν σωστή αυτή η εκδοχή, τότε το χωριό θα λεγόταν Βάρος ή Βάρους και όχι Βάρος. Εξ άλλου το τοπωνύμιο πρωτοαναφέρεται το 1415 σε έγγραφο της Μ. Λαύρας με τις μορφές "ο Βάρος" και "λαγκάδα των Βαριτών", ενώ η ονομασία Βαρούσι είναι μεταγενέστερη, τουρκογενής όπως είδαμε. Το 1780 ο Sibthorp αναφέρει ότι βρήκε μόνο 15 σπίτια άθλιας κατάστασης στο χωριό, που προφανώς καταστράφηκε στα Ορλωφικά το 1770. Μέχρι το 1904 αναφέρεται (Fredrich) με την βυζαντινή ονομασία, "ο Βάρος".